Výhody našej reklamy

  • Priamo na dveráchZavesená na kľučke dverí zákazníka
  • Veľkosťou vizitkyJednoduché uloženie do peňaženky
  • Lákajúca zľava, akciaMotivuje si vizitku uchovať
  • Reklama na dlhé obdobieStačí inzerovať raz za rok
  • Garancia 100% roznosuŽiadne dvere nebudú vynechané

Design reklamenej vizitky vám navrhneme


Každá takáto vizitka bude zavesená na kľučke dverí vášho potencionálneho zákazníka

Vizitka by mala lákať lákať zákazníka akciou, zľavou alebo inou výhodou, ktorú získa pri jej uplatnení. Môže byť časovo obmedzená alebo platná neobmedzene. Takto si ju zákazník uchová aj na dlhšie obdobie - pre prípadné budúce použitie.
Okrem základných údajov o firme tu máte priestor prezentovať vašu firmu. V krátkosti môžete uviesť tovary a služby, ktoré ponúkate. Prezentovať tu môžete aj výrobok alebo službu, ktorá bude vďaka vizitke za zvýhodnenú cenu.
Vizitka môže byť jednostranná, alebo obojstranná. V prípade obojstrannej vizitky máte väčšiu možnosť na prezentáciu. Príklad takejto vizitky je uvedený v spodnej časti. Na druhej strane môže byť napr. vytlačený kalendárik.
Jej veľkosť je rozmerov klasickej vizitky. Oslovení si ju jednoducho uložia, pretože ani v peňaženke nezaberá veľa miesta. Kvalita tlače je vysoká ako aj gramáž použitého papiera.
Prezentovať sa však môžete aj úplne jednoduchou formou a to len uvedením svojich základných údajov o vašej firme. Takto sa jednoducho dostanete vy a vaša firma do povedomia potencionálnym zákazníkom.
Stačí inzerovať raz za dlhé obdobie. Pre zviditeľnenie vás a vašej firmy postačí inzerovať raz za rok. V prípade pravidelných akcií či zliav, organizovaných vašou firmou, je možné túto formu reklamy využívať aj častejšie.


Obojstranná vizitka s popisom ponúkaných služieb


Predná strana vyzitky: Na prednej strane obvykle uvediete základné informácie o vašej firme (adresa, telefón, e-mail...)
Zadná strana vizitky: Zadná strana je určená pre prezentáciu vaších služieb, prípadne tovarov, ktoré ponúkate alebo máte momentálne za zvýhodnené ceny (napr. s vizitkou káva zdarma).